Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιτροπή διαγωνισμών ΣΟΧ

Πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή (τηλ. εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00)