Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ανακοινώσεις

Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

  • Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

  • Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Ανακοίνωση για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021

  • Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς